Přepínač stylů

Barevné schéma

GDPR informace

Ochrana osobních údajů

Zlínská Stomatologická Klinika klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých pacientů a návštěvníků webových stránek. V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zavazujeme chránit veškeré informace a data, která nám poskytnete. Bereme na vědomí důležitost vašeho soukromí a rozumíme citlivosti informací, které se týkají vašeho zdraví a osobního života. Tento dokument poskytuje podrobný přehled o tom, jak naše klinika sbírá, uchovává, používá a chrání vaše osobní údaje. Rozumíme tomu, že důvěra je klíčová a že stojí na základě transparentní komunikace a dodržování zásad ochrany osobních údajů.

Naše klinika zaznamenává a zpracovává osobní údaje výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb, zlepšení kvality těchto služeb, administrativních účelů a v souladu s právními a regulativními požadavky. Informace zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, kontakt, zdravotní informace, historii léčby a platby za služby. Vaše údaje jsou shromažďovány s vaším vědomím a souhlasem a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které mají povinnost zachovat informace v důvěře.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Podrobný popis zásad zpracování a ochrany osobních údajů na naší klinice poskytuje přehled o tom, jakým způsobem jsou vaše data získávána, ukládána a zpracovávána. Vysvětlujeme proces získávání vašeho souhlasu, práva, která vám z GDPR vyplývají, včetně práva na přístup k informacím, na opravu nebo výmaz údajů, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dále se věnujeme způsobům, jak nás můžete požádat o informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, nebo jak se proti zpracování můžete odvolat.

Sdílet s přáteli

Přidat komentář